Over Pensioen 1-2-3

Voor wie?
Doel van Pensioen 1-2-3
De pensioenregeling in 3 lagen
Wettelijk kader en status
Eigendomsrecht

Voor wie?

Pensioen 1-2-3 is bestemd voor nieuwe en bestaande deelnemers aan een pensioenregeling.

Doel van Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 geeft de deelnemer informatie over de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling. De deelnemer krijgt antwoord op de volgende belangrijke vragen:

 • Wat biedt mijn pensioenregeling wel?
 • Wat biedt mijn pensioenregeling niet?
 • Hoe bouw ik pensioen op?
 • Welke keuzes heb ik?
 • Hoe zeker is mijn pensioen?
 • Welke kosten maakt mijn pensioenuitvoerder?
 • Wanneer moet ik in actie komen?

De pensioenregeling in 3 lagen

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Deze gelaagde opzet komt het best tot zijn recht in digitale vorm.
Na het lezen van laag 1 kent de deelnemer de belangrijkste elementen van zijn pensioenregeling. De deelnemer kan vervolgens zelf bepalen of hij meer wil weten. Tijdens of na het lezen van laag 1 kan hij via elk kopje en icoon voor meer details doorklikken naar laag 2 en/of 3.

Laag 1:

 • De pensioenregeling ‘in 5 minuten’.
 • In deze eerste laag worden alle belangrijke onderdelen genoemd.

Laag 2:

 • De pensioenregeling ‘in 30 minuten’.
 • Deze tweede laag gaat dieper in op alle informatie uit laag 1.

Laag 3:

 • De pensioenregeling ‘in detail’.
 • Deze derde laag bevat documenten, zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten.

Wettelijk kader en status

De Wet pensioencommunicatie is per 1 juli 2015 in werking getreden. In de Wet pensioencommunicatie is opgenomen dat laag 1 van Pensioen 1-2-3 de startbrief vervangt. Een nieuwe deelnemer moet binnen drie maanden na indiensttreding zijn Pensioen 1-2-3 ontvangen hebben. Pensioenuitvoerders zijn per 1 juli 2016 verplicht om Pensioen 1-2-3 te verstrekken aan deelnemers.

Per 1 juli 2017 geldt de verplichting om Pensioen 1-2-3 op de website ook beschikbaar te stellen aan gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden.

 

Eigendomsrecht

Het format, de iconen en de voorbeeldteksten voor Pensioen 1-2-3 zijn ontwikkeld in opdracht van en eigendom van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Al het materiaal mag vrij van rechten worden overgenomen door pensioenuitvoerders, mits het gebruikt wordt voor communicatie over het tweedepijlerpensioen.