Voorbeeldteksten voor WIA-aanvullingen

30-09-2016 | Op deze website zijn nieuwe voorbeeldteksten voor Pensioen 1-2-3 gepubliceerd. Het betreft teksten voor laag 1 en laag 2 van WIA-aanvullingen.
Laag 1 van dit soort losse (vrijwillige/risico-)producten moet vanaf uiterlijk 1 januari 2017 verstrekt worden aan nieuwe deelnemers en samen met de andere twee lagen beschikbaar zijn.

Dit type Pensioen 1-2-3 is met name relevant voor verzekeraars die uitvoerder zijn van een los (vrijwillig/risico-)product. Als de (vrijwillige) WIA-aanvulling onderdeel is van de basisregeling, dan zijn deze voorbeeldteksten niet van toepassing. In dat geval kan de informatie over de vrijwillige regeling een plek krijgen in het Pensioen 1-2-3 van de basispensioenregeling (bij het onderdeel ‘keuzemogelijkheden’). Een apart Pensioen 1-2-3 is dan niet verplicht.

De voorbeeldteksten mogen redactioneel op de eigen doelgroep en inhoudelijk op de eigen regeling worden aangepast. De koppen in de voorbeeldteksten mogen in verband met herkenbaarheid slechts beperkt worden gewijzigd: u mag de aanspreekvorm aanpassen en in plaats van het woord ‘regeling’ mag worden gekozen voor het woord ‘verzekering’. Bij een aantal koppen kunt u kiezen uit twee mogelijkheden, afhankelijk van of de regeling verplicht of vrijwillig is.

Eerder publiceerden het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie al voorbeeldteksten voor de andere losse producten: nettopensioenregelingen en van Anw-hiaatverzekeringen.