Voorbeeldteksten voor nettopensioen en ANW-hiaat

25-08-2016 | Op deze website zijn nieuwe voorbeeldteksten voor Pensioen 1-2-3 gepubliceerd. Het betreft teksten voor laag 1 van nettopensioenregelingen en van Anw-hiaatverzekeringen. Laag 1 van deze losse (vrijwillige/risico-)producten moet vanaf uiterlijk 1 januari 2017 verstrekt worden aan nieuwe deelnemers en samen met de andere twee lagen beschikbaar zijn.

Dit type Pensioen 1-2-3 is met name relevant voor verzekeraars die uitvoerder zijn van een los (vrijwillig/risico-)product. Als een vrijwillige ANW-hiaat- of nettopensioenregeling onderdeel is van de basisregeling, dan zijn deze voorbeeldteksten niet van toepassing. In dat geval kan de informatie over de vrijwillige regeling een plek krijgen in het Pensioen 1-2-3 van de basispensioenregeling (bij het onderdeel keuzemogelijkheden). Een apart Pensioen 1-2-3 is dan niet verplicht.

De voorbeeldteksten mogen redactioneel op de eigen doelgroep en inhoudelijk op de eigen regeling worden aangepast. De koppen in de voorbeeldteksten mogen in verband met herkenbaarheid slechts beperkt worden gewijzigd: u mag de aanspreekvorm aanpassen en in plaats van het woord ‘regeling’ mag worden gekozen voor het woord ‘verzekering’. Bij een aantal koppen kunt u kiezen uit twee mogelijkheden, afhankelijk van of de regeling verplicht of vrijwillig is.

Voorbeeldteksten voor laag 2 zijn niet beschikbaar. Teksten voor Wia-aanvullingen volgen zo spoedig mogelijk.

Bericht gewijzigd op 30-09-2016