Verzamelwet pensioenen 2017 aangenomen

05-01-2018 | Op 28 december 2017 is de ‘Verzamelwet pensioenen 2017’ gepubliceerd in het Staatsblad.

In de Wet pensioencommunicatie is opgenomen dat de pensioenuitvoerder op zijn website voor in ieder geval de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde Pensioen 1-2-3 beschikbaar stelt. In de Verzamelwet pensioenen 2017 is opgenomen dat het online beschikbaar stellen van Pensioen 1-2-3 niet geldt voor informatie van vóór 1 juli 2016. Daarnaast is het online beschikbaar stellen van Pensioen 1-2-3 voor gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden alleen van toepassing indien de desbetreffende persoon op of na 1 juli 2016 deelnemer was. De koepelorganisaties zijn nog in overleg met SZW hoe invulling kan worden gegeven aan het online beschikbaar stellen van Pensioen 1-2-3 aan gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden.