Pensioenvergelijker niet actief meesturen

08-09-2016 | Bij verzending van Pensioen 1-2-3 hoeft de Pensioenvergelijker niet fysiek meegestuurd te worden. De wet is op verschillende manieren te interpreteren en daarom hebben de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars dit met het ministerie van SZW en de AFM besproken.

Afgesproken is dat de Pensioenvergelijker, zowel bij digitale verzending als bij schriftelijke verzending van laag 1 van de Pensioen 1-2-3, niet schriftelijk hoeft te worden verstrekt. Bij digitale verzending van laag 1 van Pensioen 1-2-3 kunnen deelnemers op het icoon van de Pensioenvergelijker klikken en deze zo downloaden.

Bij schriftelijke verzending van laag 1 van Pensioen 1-2-3 aan nieuwe deelnemers hoeft de Pensioenvergelijker niet op papier te worden meegestuurd. Wel moet in laag 1 van Pensioen 1-2-3 bij het icoon worden vermeld waar men de Pensioenvergelijker kan vinden en dat de Pensioenvergelijker op verzoek (schriftelijk of digitaal) kan worden verstrekt.

Zeer waarschijnlijk zal de wet nog dit jaar op dit punt worden verduidelijkt.