Pensioenvergelijker: nadere toelichting bij stap 4

19-07-2016 | Er blijkt bij verschillende uitvoerders onduidelijkheid te bestaan over hoe het blok over risico in stap 4 van de Pensioenvergelijker moet worden ingevuld.
Het betreft de vragen ‘Staat de hoogte van de pensioenuitkeringen nu al vast?’ en ‘Is de hoogte van de pensioenuitkeringen afhankelijk van beleggingsresultaten?’.

Doel van de vragen in stap 4 is het creëren van bewustwording bij deelnemers dat de hoogte van de uitkeringen niet zeker is. Dat doet u als volgt.

Wat vult u in bij ‘Staat de hoogte van de pensioenuitkering nu al vast?’?

=> Voor de meeste pensioenregelingen geldt dat hier ‘nee’ moet worden ingevuld. In sommige gevallen kan hier voor ‘ja’ worden gekozen, bijvoorbeeld in geval van een DB-regeling bij een pensioenverzekeraar of een volledig herverzekerde regeling. Het verlagen van de uitkeringen is in die gevallen niet mogelijk.

Wat vult u in bij ‘Is de hoogte van de pensioenuitkering afhankelijk van beleggingsresultaten?’?

=> Voor de meeste pensioenregelingen geldt dat hier ‘ja’ moet worden ingevuld. In sommige gevallen kan hier voor ‘nee’ worden gekozen. De vraag die uitvoerders zich kunnen stellen: ‘Als de beurzen het slecht doen, is het dan mogelijk dat dit ertoe kan leiden dat het pensioen van de deelnemer wordt verlaagd?’ In de meeste gevallen zal het antwoord op deze vraag ‘ja’ zijn.

Deze toelichting is opgenomen in de handleiding.