Extra implementatietijd Pensioen 1-2-3 losse (vrijwillige/risico-) regelingen

30-06-2016 | In de Pensioenwet en het Besluit Uitvoering Pensioenwet is een Pensioen 1-2-3-verplichting opgenomen voor basispensioenregelingen, maar ook voor losse (vrijwillige/risico-) regelingen. Deze bepalingen gaan per 1 juli 2016 in. Het format dat door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars is ontwikkeld is echter onvoldoende bruikbaar voor losse (vrijwillige/risico-) regelingen. Daarom is met AFM en SZW afgesproken dat pensioenuitvoerders een half jaar (dus tot 1 januari 2017) extra implementatietijd krijgen om deze losse regelingen aan de wet te laten voldoen.

De Pensioenfederatie en het Verbond zullen vóór 1 september 2016 op deze website voorbeeldteksten beschikbaar stellen voor dergelijke regelingen. De wet verplicht pensioenuitvoerders, vanuit het oogpunt van uniformiteit, om deze voorbeeldteksten te gaan gebruiken indien er sprake is van losse (vrijwillige/risico-) regelingen.

De voorbeeldteksten die momenteel worden ontwikkeld richten zich op drie soorten regelingen:

  • Arbeidsongeschiktheidspensioen (meest gangbare termen: WIA-excedentverzekering, WGA-gatverze­kering en WIA-bodemverzekering);
  • ANW-hiaatproducten (e.a. losse risicodekkingen)
  • Nettopensioen