Aanpassing tekst waardeoverdracht in Pensioen 1-2-3

08-06-2018 | De teksten over waardeoverdracht in laag 1 en laag 2 van Pensioen 1-2-3 zijn gewijzigd. Dit naar aanleiding van de Wet waardeoverdracht klein pensioen, die per 1 maart 2018 van kracht is geworden. De voorbeeldteksten van Pensioen 1-2-3 zijn in lijn gebracht met de nieuwe wet. In Laag 2 kunnen pensioenuitvoerders een keuze maken uit voorbeeldteksten op basis van de eigen praktijk.