1 juli 2016: Pensioen 1-2-3 is wettelijk verplicht

01-07-2016 | Op 1 juli 2015 is de wet Pensioencommunicatie ingegaan. Een groot deel van de pensioenuitvoerders werkt al met Pensioen 1-2-3. Per vandaag is het wettelijk verplicht om Pensioen 1-2-3 beschikbaar te stellen aan actieve deelnemers. Laag 1 van Pensioen 1-2-3 vervangt de startbrief.

Informatie op Pensioen 123-website is wettelijk juist

Onlangs hebben de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars de website www.pensioen123.nl paginagewijs bekeken met de wettelijke verplichtingen ernaast. Deze check was nodig om te controleren of de informatie op de Pensioen 1-2-3-website voldoet aan de wettelijke verplichtingen die per 1 juli 2016 gelden. Alle informatie en het materiaal op www.pensioen123.nl is wettelijk juist en moet gebruikt worden voor communicatie over de tweede pijler.