Voorbeeldteksten

De iconen op Pensioen 1-2-3 worden altijd gebruikt in combinatie met een tekst.

Hieronder treft u voorbeeldteksten aan, zowel voor laag 1 als laag 2 en opgesteld voor verschillende soorten pensioenregelingen en voor verschillende losse (vrijwillige/risico)producten.
Als de tekst van een ander soort regeling beter aansluit bij uw pensioenregeling dan mag u die uiteraard gebruiken. De teksten zijn vormvrij. Onder Spelregels vindt u alles wat u moet weten voor het gebruik van de voorbeeldteksten.

Voorbeeldteksten voor laag 1 – basisregeling

Voorbeeldteksten voor laag 2 – basisregeling

Voorbeeldteksten losse (vrijwillige/risico-)producten

  • Anw-hiaatverzekeringen en andere losse partnerpensioendekkingen: laag 1 (pdf)
  • Nettopensioenregelingen: laag 1 (pdf)
  • WIA-aanvullingen: laag 1 | laag 2 (pdf)

Alleen voor WIA-aanvullingen zijn ook voorbeeldteksten voor laag 2 beschikbaar.
Elke laag 2 bevat dezelfde header, koppen en iconen als laag 1 (in dezelfde volgorde), maar de teksten gaan dieper in op elk onderwerp. Vanuit laag 2 klikt de deelnemer door naar laag 3 voor meer details.

Eigendomsrecht

Het format, de iconen en de voorbeeldteksten voor Pensioen 1-2-3 zijn ontwikkeld in opdracht van en eigendom van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Al het materiaal mag vrij van rechten worden overgenomen door pensioenuitvoerders, mits het gebruikt wordt voor communicatie over het tweedepijlerpensioen.