Voorbeelden

Het digitale voorbeeld op deze website toont hoe de verschillende lagen technisch vormgegeven en met elkaar verbonden kunnen worden.

Ook zijn er voorbeelden van een papieren versie beschikbaar:
– Format voor DB: laag 1 | laag 2
– Format voor DC: laag 1 | laag 2
– Format voor Kapitaalovereenkomst : laag 1 | laag 2

Heeft u volgens de richtlijnen een Pensioen 1-2-3 (of Pensioenvergelijker of werkgeverschecklist) ontwikkeld? Wellicht kan het dienen als good practice, waar andere pensioenuitvoerders hun voordeel mee kunnen doen.

U vindt een aantal good practices op het ledennet van de Pensioenfederatie.
Neem contact op met uw pensioenkoepel als u ook een voorbeeld heeft om te delen.

Eigendomsrecht

Het format, de iconen en de voorbeeldteksten voor Pensioen 1-2-3 zijn ontwikkeld in opdracht van en eigendom van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Al het materiaal mag vrij van rechten worden overgenomen door pensioenuitvoerders, mits het gebruikt wordt voor communicatie over het tweedepijlerpensioen.