Pensioenvergelijker

Voor wie?
Doel van de Pensioenvergelijker
Downloads
Advies: vul de ‘eigen’ helft in
Wettelijk kader
Iconen op de Pensioenvergelijker
Eigendomsrecht

Voor wie?

De Pensioenvergelijker is bedoeld voor nieuwe en bestaande deelnemers aan een pensioenregeling.

Doel van de Pensioenvergelijker

De Pensioenvergelijker maakt duidelijk dat er verschillen bestaan tussen pensioenregelingen en dat het nuttig is om deze verschillen te bekijken, zeker bij een wisseling van baan. Door de Pensioenvergelijker in te vullen vergelijkt de deelnemer twee pensioenregelingen. Daaruit blijkt wat de verschillen tussen die pensioenregelingen zijn en kan de deelnemer bedenken wat deze verschillen voor hem persoonlijk betekenen.

Downloads

Een Word-versie van de Pensioenvergelijker is beschikbaar op het ledennet van de Pensioenfederatie en opvraagbaar bij het Verbond van Verzekeraars.

Advies: vul de ‘eigen’ helft in

Het format is zorgvuldig ontwikkeld en getest. Een half-vooringevulde Pensioenvergelijker biedt de deelnemer aanzienlijk meer comfort bij het invullen van het andere helft ten opzichte van een lege Pensioenvergelijker. Advies aan pensioenuitvoerders is dan ook om de Pensioenvergelijker aan te bieden met de eigen helft ingevuld. Dit is echter niet verplicht.

Wettelijk kader

De Wet pensioencommunicatie stelt dat de Pensioenvergelijker vanaf 1 juli 2016 beschikbaar moet zijn voor deelnemers van een pensioenregeling. De wet schrijft voor dat ‘de werkgever er zorg voor draagt dat de werknemer met wie hij een pensioenovereenkomst heeft gesloten en die pensioenaanspraken verwerft, binnen drie maanden na de start van de verwerving door de pensioenuitvoerder wordt geïnformeerd’ (art. 21, lid 1 PW). In art. 2, lid 3 Besluit uitvoering Pensioenwet zijn nadere regels over de Pensioenvergelijker opgenomen.

Iconen op de Pensioenvergelijker

De iconen die gebruikt zijn op de Pensioenvergelijker kunt u vinden in de algemene iconenset.

Eigendomsrecht

Het format, de iconen en de teksten zijn ontwikkeld in opdracht van en eigendom van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Al het materiaal mag vrij van rechten worden overgenomen door pensioenuitvoerders, mits het gebruikt wordt voor communicatie over het tweedepijlerpensioen.