Laag 3

Laag 3 van Pensioen 1-2-3 heeft, anders dan laag 1 en laag 2, geen vast format. Laag 3 bestaat uit documenten (zie de tabel hieronder) die de deelnemer gedetailleerde informatie geven over de pensioenregeling en de pensioenuitvoerder. Laag 3 kan bovendien als een overzichtspagina op de website van de pensioenuitvoerder worden geplaatst met linkjes naar alle betreffende documenten. Op die pagina staat de laag 3-versie van het logo van Pensioen 1-2-3.

De deelnemer bereikt de documenten in laag 3 via linkjes of doorverwijzingen in laag 2. Het pensioenreglement moet waar mogelijk ook vanuit laag 1 direct benaderd kunnen worden.

De documenten in laag 3 worden in ieder geval digitaal aangeboden. De pensioenuitvoerder mag de documenten uiteraard ook in hard copy beschikbaar stellen. Op verzoek moeten de documenten ook elektronisch of schriftelijk worden verstrekt.

Verplichte en optionele documenten

Enkele documenten in laag 3 zijn verplicht voor iedere pensioenuitvoerder. Door het aanbieden van deze juridische en beleidsmatige documenten beantwoordt Pensioen 1-2-3 aan de wettelijke eisen. De andere documenten zijn optioneel.

Verplichte documenten Optionele documenten*
Pensioenreglement Brochure(s)
Uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement Statuten
Jaarverslag (voor pensioenfondsen verplicht) Jaarverslag (voor verzekeraars optioneel)
Verklaring beleggingsbeginselen (voor pensioenfondsen verplicht) ABTN
Informatie over het herstelplan (indien van toepassing verplicht voor pensioenfondsen) Herstelplan (indien van toepassing)
Informatie over het financieel crisisplan (indien van toepassing verplicht voor pensioenfondsen) Financieel crisisplan (indien van toepassing)
Pensioenvergelijker Pension Fund Governance document
Kostenoverzicht Cao

* Deze opsomming is niet uitputtend.

N.B. Om de toegankelijkheid voor de deelnemer te bevorderen, raden wij aan om bij het doorklikken vanuit laag 2 naar een document in laag 3, direct te linken naar de betreffende passage. Wanneer iemand bijvoorbeeld in laag 2 klikt op het ‘nabestaandenpensioen’, dan moet de deelnemer direct in de betreffende passage in een document terecht komen. Zodoende hoeft de deelnemer niet zelf op zoek te gaan naar de betreffende passage.