Laag 2

Format
Voorbeeldteksten
Laag 2 op papier
Eigendomsrecht

Laag 2 van Pensioen 1-2-3 is een verdieping van laag 1 en geeft de deelnemer in dertig minuten meer inzicht in zijn pensioenregeling.
Laag 2 wordt digitaal verstrekt. Op verzoek moet laag 2 ook elektronisch of schriftelijk worden verstrekt.

Format

Laag 2 van Pensioen 1-2-3 heeft, net als laag 1, een vast format. De voorwaarden waaraan de opmaak van laag 2 moet voldoen, staan beschreven in de stijlgids. Pensioenuitvoerders mogen laag 2 aan de eigen huisstijl aanpassen, maar moeten daarbij rekening houden met een aantal vaste elementen. De teksten zijn vormvrij.

Laag 2 bevat dezelfde header, koppen en iconen als laag 1, maar de teksten gaan dieper in op elk onderwerp. De volgorde en inhoud van de koppen staan wederom vast en zijn gelijk aan laag 1. Vanuit laag 2 kan de deelnemer voor meer details doorklikken naar laag 3.

In laag 2 moet, net als in laag 1, een duidelijke verwijzing naar www.mijnpensioenoverzicht.nl opgenomen worden. Ook moeten de contactgegevens van de pensioenuitvoerder eenvoudig te vinden zijn.

Voorbeeld digitale versie

Voorbeelden papieren versie:
– DB: laag 2
– DC: laag 2
– Kapitaalovereenkomst: laag 2

Voorbeeldteksten

Ook voor laag 2 zijn bij alle iconen voorbeeldteksten beschikbaar. Deze teksten zijn vormvrij.

Laag 2 op papier

In een papieren versie staat onderaan op alle zijden een voettekst: hierin wordt verwezen naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op de laatste bladzijde wordt verwezen naar de website van de pensioenuitvoerder en/of het pensioenreglement.

Eigendomsrecht

Het format, de iconen en de voorbeeldteksten voor Pensioen 1-2-3 zijn ontwikkeld in opdracht van en eigendom van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Al het materiaal mag vrij van rechten worden overgenomen door pensioenuitvoerders, mits het gebruikt wordt voor communicatie over het tweedepijlerpensioen.