Laag 1

Format (header en introductietekst | koppen | iconen)
Voorbeeldteksten
Laag 1 op papier
Eigendomsrecht

Laag 1 van Pensioen 1-2-3 geeft de deelnemer in enkele minuten een globaal inzicht in zijn of haar pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 wordt bij voorkeur digitaal verstrekt. Op verzoek moet laag 1 ook elektronisch of schriftelijk worden verstrekt.

Format

Laag 1 van Pensioen 1-2-3 heeft een vast format. De voorwaarden waaraan de opmaak van laag 1 moet voldoen, staan beschreven in de stijlgids. Pensioenuitvoerders mogen laag 1 aan de eigen huisstijl aanpassen, maar moeten daarbij rekening houden met een aantal vaste elementen.

Voorbeeld digitale versie

Voorbeelden papieren versie:
– DB: laag 1
– DC: laag 1
– Kapitaalovereenkomst: laag 1

Header en introductietekst

Laag 1 opent met een header waarin het logo van de pensioenuitvoerder en het logo van
Pensioen 1-2-3 (met de 1 uitgelicht) staan. Hierna volgt een aanhef en een introductietekst.
In de voorbeelden is voor het gebruik van ‘u’ als aanspreekvorm gekozen. Dit mag u wijzigen in ‘ik’ of ‘je’.

Koppen voor DB, DC en Kapitaalovereenkomsten

De inhoud van de koppen mag in verband met de herkenbaarheid niet gewijzigd worden. U mag in de koppen alleen de aanspreekvorm ‘u’ wijzigen in ‘ik’ of ‘je’. De volgorde van de koppen staat vast:

 1. Wat krijgt u in <onze> <deze> pensioenregeling?
 2. Wat krijgt u in <onze> <deze> pensioenregeling niet?
 3. Hoe bouwt u pensioen op?
 4. Welke keuzes heeft u zelf?
 5. Hoe zeker is uw pensioen?
 6. Welke kosten maken wij?
 7. Wanneer moet u in actie komen?

Koppen voor losse (vrijwillige/risico-) producten

De inhoud van de koppen mag wederom niet gewijzigd worden. Ook staat de volgorde vast. Wel mag u het woord ‘regeling’ wijzigen in ‘verzekering’ en u mag de aanspreekvorm wijzigen.

Koppen nettopensioenregeling:

 1. Wat kunt u kiezen in <onze><deze> nettopensioenregeling?
 2. Wat kunt u niet kiezen in <onze><deze> nettopensioenregeling?
 3. <Hoe bent u verzekerd?><Hoe bouwt u pensioen op?>
 4. Welke keuzes heeft u nog meer?
 5. Hoe zeker is uw <pensioen><uitkering>?
 6. Welke kosten maken wij?
 7. Wanneer moet u in actie komen?

Koppen Anw-hiaatverzekeringen en andere losse partnerpensioendekkingen:

 1. <Wat krijgt u in <onze><deze> regeling?><Wat kunt u kiezen in <onze><deze> regeling?>
 2. <Wat krijgt u in <onze><deze> regeling niet?><Wat kunt u niet kiezen in <onze><deze> regeling?>
 3. Hoe bent u verzekerd?
 4. Welke keuzes heeft u <nog meer>?
 5. Hoe zeker is uw uitkering?
 6. Welke kosten maken wij?
 7. Wanneer moet u in actie komen?

Iconen

Onder de koppen wordt ingegaan op verschillende aspecten van de pensioenregeling. Dit gebeurt aan de hand van iconen in combinatie met een tekst. Via elke kop en icoon kan de deelnemer voor meer details doorklikken naar laag 2 en/of 3.

Voorbeeldteksten

Bij alle iconen van Pensioen 1-2-3 zijn voorbeeldteksten beschikbaar. Deze teksten mogen redactioneel op de eigen doelgroep en inhoudelijk op de eigen regeling worden aangepast. Dit geldt ook voor de aanspreekvorm. Verder moeten de contactgegevens van de pensioenuitvoerder eenvoudig te vinden zijn.

Laag 1 op papier

Indien laag 1 op papier wordt verstrekt, worden de koppen 1 t/m 3 op de voorzijde van het A4 gedrukt en de koppen 4 t/m 7 op de achterzijde.

In een papieren versie staat onderaan op beide zijden een voettekst: op de voorzijde wordt hierin verwezen naar www.mijnpensioenoverzicht.nl, op de achterzijde wordt verwezen naar laag 2 en laag 3 van Pensioen 1-2-3 en staan ook de contactgegevens.

Eigendomsrecht

Het format, de iconen en de voorbeeldteksten voor Pensioen 1-2-3 zijn ontwikkeld in opdracht van en eigendom van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Al het materiaal mag vrij van rechten worden overgenomen door pensioenuitvoerders, mits het gebruikt wordt voor communicatie over het tweedepijlerpensioen.