Iconen

Downloads
Engelse iconen
Andere iconen nodig?
Eigendomsrecht

In laag 1 en laag 2 van Pensioen 1-2-3 staan iconen, die aan een specifiek element of onderwerp zijn gekoppeld. Deze maken de informatie visueel aantrekkelijk en eenvoudiger te begrijpen. Welke iconen een Pensioen 1-2-3 bevat, is afhankelijk van de pensioenregeling. De iconen mogen ook in laag 3 gebruikt worden.

De iconen gaan altijd (ook in andere uitingen dan Pensioen 1-2-3) vergezeld van een toelichtende tekst op het element of onderwerp waarop ze betrekking hebben. Voorbeeldteksten staan op deze website. Ook zijn er enkele iconen ontwikkeld, die gebruikt kunnen worden in andere uitingen dan Pensioen 1-2-3. U vindt deze op de pagina Andere uitingen. Bovendien zijn er drie iconen ontwikkeld speciaal voor de Werkgeverschecklist.

Alle iconen zijn beschikbaar in de kleuren groen, blauw en grijs. Iconen mogen niet veranderd worden, met uitzondering van de kleuren: die mogen worden aangepast aan de huisstijl van de pensioenuitvoerder.

Onder de kop ‘Wat krijgt u in <onze><deze> pensioenregeling niet?’ wordt overlappend over het hele icoon het icoon met het rode kruis geplaatst.

Iconen hebben op gedrukte uitingen en in printversies een grootte van minimaal 12×12 millimeter.

Downloads

Download hier het totaaloverzicht.
Totaaloverzicht

Engelse iconen

Als toevoeging op bovenstaande sets stellen we ook een drie sets Engelse iconen beschikbaar. Deze sets bevatten alleen de iconen, die tekst bevatten met de Engelse vertaling. Ze zijn dus naast de bovenstaande sets te gebruiken.

Andere iconen nodig?

Voor de eenduidigheid en herkenbaarheid is het niet wenselijk dat onbeperkt en zonder overleg nieuwe iconen worden ontwikkeld. In het belang van de deelnemer willen de koepels voorkomen dat voor hetzelfde onderwerp verschillende iconen in omloop komen. Het is belangrijk dat de deelnemer bekend raakt met de begrippen die de iconen representeren; daarom is het noodzakelijk dat slechts een beperkt aantal iconen wordt gebruikt.

Mist u toch een belangrijk icoon voor Pensioen 1-2-3? Dan kunt u een verzoek voor een nieuw icoon indienen bij de Pensioenfederatie of het Verbond van Verzekeraars. De werkgroep Pensioen 1-2-3 zal het verzoek beoordelen. Als het verzoek wordt goedgekeurd, zal het icoon worden ontwikkeld op kosten van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Nieuwe iconen en bijbehorende voorbeeldteksten worden op deze website gepubliceerd ten behoeve van communicatie over het tweedepijlerpensioen.

Voor u een verzoek indient, is het raadzaam eerst deze website te raadplegen. Wellicht bestaat het icoon inmiddels al.

Eigendomsrecht

Het format, de iconen en de voorbeeldteksten voor Pensioen 1-2-3 zijn ontwikkeld in opdracht van en eigendom van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Al het materiaal mag vrij van rechten worden overgenomen door pensioenuitvoerders, mits het gebruikt wordt voor communicatie over het tweedepijlerpensioen.