Checklist werkgever

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben de werkgeverschecklist ‘Wegwijs in het pensioen’ ontwikkeld. De checklist kan met medewerking van de pensioenuitvoerder op maat worden gemaakt.

De checklist heeft een nauwe samenhang met laag 1 van het wettelijk verplichte Pensioen 1-2-3, dat sinds 1 juli 2016 de startbrief vervangt. Werkgevers kunnen laag 1 van ‘hun’ Pensioen 1-2-3 printen en bespreken tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.

Pensioen is vaak een belangrijke én kostbare arbeidsvoorwaarde. Laag 1 van Pensioen 1-2-3 en de bijbehorende checklist zijn zo laagdrempelig mogelijk opgesteld om basale pensioenvoorlichting door werkgevers mogelijk te maken. Deze laagdrempeligheid draagt bij aan het vergroten van het pensioenbewustzijn van werknemers.

Iconen voor de werkgeverschecklist

De volgende iconen zijn specifiek ontwikkeld voor gebruik op de werkgeverschecklist:

email info Icoon Pensioen 1-2-3

Downloads:

Groen

Iconen (jpg)
Iconen (eps)

Blauw

Iconen (jpg)
Iconen (eps)

Grijs

Iconen (jpg)
Iconen (eps)

Eigendomsrecht

Het format, de iconen en de voorbeeldteksten voor de Checklist werkgever zijn ontwikkeld in opdracht van en eigendom van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Al het materiaal mag vrij van rechten worden overgenomen door pensioenuitvoerders, mits het gebruikt wordt voor communicatie over het tweedepijlerpensioen.