Spelregels en materiaal

Pensioenuitvoerders stellen zelf een Pensioen 1-2-3 samen dat inhoudelijk aansluit bij hun pensioenregeling(en). Al het benodigde materiaal hiervoor vindt u op deze website. Het format van Pensioen 1-2-3 ligt weliswaar vast, maar pensioenuitvoerders mogen de verschillende lagen wel aanpassen aan hun huisstijl. Ook de teksten op Pensioen 1-2-3 zijn vormvrij.

Op deze website bieden wij het logo en de iconen aan die in elke laag van Pensioen 1-2-3 te gebruiken zijn.

Op de pagina over laag 1 en op de pagina over laag 2 wordt uitleg gegeven over het format, de opmaak en de inhoud. Ook vindt u op deze website voorbeeldteksten voor laag 1 en laag 2. (Iconen dienen altijd vergezeld te gaan van een tekst.) Voor laag 3 beperken wij ons tot een overzicht van verplichte en optionele documenten.

Met het digitale voorbeeld demonstreren wij hoe uw Pensioen 1-2-3, na aanpassing aan uw eigen regeling, technisch vormgegeven kan worden. Onder Voorbeelden vindt u voor drie typen regelingen (DB, DC en Kapitaalovereenkomsten) de formats van laag 1 en laag 2 van een papieren Pensioen 1-2-3.

Om het pensioenuitvoerders gemakkelijk te maken hebben wij de spelregels rond Pensioen 1-2-3 op een rijtje gezet in de stijlgids. U leest hierin wat wel en wat niet is toegestaan bij het gebruik van het materiaal en de opmaak van laag 1, 2 en 3. Inclusief het gebruik van het beeldmerk, iconen, typografie, grid en content.

Heeft u na het lezen van de stijlgids nog vragen?

Lees dan de rubriek Vraag en antwoord, waar veel onderwerpen nader worden toegelicht.