Andere uitingen

Pensioen 1-2-3 moet gezien worden als een onderdeel in het geheel van communicatie-uitingen. Enerzijds vanwege de inhoud: Pensioen 1-2-3 is, met zijn korte weergave van de pensioenregeling, een nuttige aanvulling op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Anderzijds door de beeldtaal, die aantrekkelijk is en drempelverlagend werkt. Door de beeldtaal over te nemen in andere uitingen wordt de (her)kenbaarheid versterkt.

Uniform Pensioenoverzicht en Mijnpensioenoverzicht.nl

Vanwege de positieve testresultaten wordt de beeldtaal van Pensioen 1-2-3 ook gebruikt in het nieuwe format voor het Uniform Pensioenoverzicht. Zodoende wordt over het onderwerp pensioen steeds in dezelfde beeldtaal met de deelnemer gecommuniceerd. Ook MijnPensioenoverzicht.nl heeft de iconen in gebruik genomen.

Op deze wijze geeft de pensioensector de best mogelijke invulling van aanbeveling 1 van de 30 aanbevelingen van het ministerie van SZW over pensioencommunicatie: ‘Zet de deelnemer centraal’.

Speciaal voor het UPO is het icoon ‘Factor A’ ontwikkeld. Mijnpensioenoverzicht.nl heeft het icoon ‘AOW’ in gebruik. Deze twee iconen zijn niet bestemd voor Pensioen 1-2-3. U kunt ze onderaan de pagina downloaden.

Het is een optie om laag 1 van Pensioen 1-2-3 als toelichting mee te sturen met het UPO.

Checklist werkgever

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben de werkgeverschecklist ‘Wegwijs in het pensioen’ ontwikkeld. De checklist kan met medewerking van de pensioenuitvoerder op maat worden gemaakt. Er is een aantal extra iconen ontwikkeld voor gebruik op de checklist.

Brochures, jaarverslag en andere uitingen

Laag 3 van Pensioen 1-2-3 bevat documenten met gedetailleerde informatie, zoals brochures over elementen uit de pensioenregeling, het jaarverslag en andere uitingen van de pensioenuitvoerder. In al deze documenten over het tweedepijlerpensioen mogen de iconen uit Pensioen 1-2-3 worden gebruikt.

Op verzoek van vele pensioenuitvoerders zijn vier extra iconen ontwikkeld: ‘Kinderen krijgen’, ‘Met pensioen gaan’, ‘Pensioen afkopen’ en ‘Persoonlijke gegevens’. Deze iconen zijn niet bestemd voor gebruik in Pensioen 1-2-3, maar mogen alleen (door pensioenuitvoerders) voor andere uitingen over het tweedepijlerpensioen gebruikt worden.

Totaaloverzicht