Pensioenvergelijker vaste bedragenregeling en beroepspensioenfondsen

27-06-2016 | De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben vandaag een extra versie van de Pensioenvergelijker gepubliceerd. Deze versie is bedoeld voor pensioenuitvoerders met vaste bedragenregelingen en voor beroepspensioenfondsen. De Pensioenvergelijker, zoals gepubliceerd op 25 april jl., bleek namelijk onvoldoende toegesneden op deze twee situaties.

In de spelregels leest u hoe de Pensioenvergelijker werkt, hoe deze te verstrekken en wat wel en wat niet is toegestaan bij het gebruik van het materiaal en de opmaak.

Welke versie gebruikt u wanneer?

Vanaf 27 juni 2016 zijn er dus twee versies van de Pensioenvergelijker. Wanneer kan welke versie worden gebruikt?

·         Als er sprake is van een vaste bedragenregeling of een beroepspensioenfonds, dan dient u de meest recente versie te gebruiken.

·         Heeft u de eerdere versie in gebruik? Dan adviseren wij u over te stappen op de tweede versie wanneer u toe bent aan een actualisering.

·         Moet u de Pensioenvergelijker nog implementeren? Dan adviseren wij  u de meest recente versie te gebruiken.

In de toekomst zal, op basis van de ervaringen en wensen van deelnemers en pensioenuitvoerders,  de Pensioenvergelijker worden geëvalueerd en waar nodig worden aangepast. Uiteindelijk moet dit proces leiden tot één definitieve versie van de Pensioenvergelijker die de gehele sector gebruikt.