Nieuws

Nieuwe tekst in Pensioen 1-2-3 door implementatie IORP II

7 november 2018  |   Posted by :   |   Nieuws   |   Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe tekst in Pensioen 1-2-3 door implementatie IORP II»07-11-2018 | In Pensioen 1-2-3 is tekst toegevoegd die voortvloeit uit de implementatie van de Europese IORP II-richtlijn. In de inleidende tekst van Laag 1 is een (verplichte) verwijzing opgenomen naar informatie over de omgang met maatschappelijk verantwoord beleggen. De toevoeging ...

Aanpassing tekst waardeoverdracht in Pensioen 1-2-3

8 juni 2018  |   Posted by :   |   Nieuws   |   Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing tekst waardeoverdracht in Pensioen 1-2-3»08-06-2018 | De teksten over waardeoverdracht in laag 1 en laag 2 van Pensioen 1-2-3 zijn gewijzigd. Dit naar aanleiding van de Wet waardeoverdracht klein pensioen, die per 1 maart 2018 van kracht is geworden. De voorbeeldteksten van Pensioen ...

Verzamelwet pensioenen 2017 aangenomen

5 januari 2018  |   Posted by :   |   Nieuws   |   Reacties uitgeschakeld voor Verzamelwet pensioenen 2017 aangenomen»05-01-2018 | Op 28 december 2017 is de ‘Verzamelwet pensioenen 2017’ gepubliceerd in het Staatsblad. In de Wet pensioencommunicatie is opgenomen dat de pensioenuitvoerder op zijn website voor in ieder geval de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of ...

Toelichting: artikel 45 en 46a en Pensioen 1-2-3

14 oktober 2016  |   Posted by :   |   Nieuws   |   Reacties uitgeschakeld voor Toelichting: artikel 45 en 46a en Pensioen 1-2-3»14-10-2016 | Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben naar aanleiding van vragen van hun leden over Pensioen 1-2-3 overleg gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De volgende onderwerpen zijn besproken: Hoe artikel 45 van de Pensioenwet ...

Voorbeeldteksten voor WIA-aanvullingen

30 september 2016  |   Posted by :   |   Nieuws   |   Reacties uitgeschakeld voor Voorbeeldteksten voor WIA-aanvullingen»30-09-2016 | Op deze website zijn nieuwe voorbeeldteksten voor Pensioen 1-2-3 gepubliceerd. Het betreft teksten voor laag 1 en laag 2 van WIA-aanvullingen. Laag 1 van dit soort losse (vrijwillige/risico-)producten moet vanaf uiterlijk 1 januari 2017 verstrekt worden aan nieuwe ...

Pensioenvergelijker niet actief meesturen

8 september 2016  |   Posted by :   |   Nieuws   |   Reacties uitgeschakeld voor Pensioenvergelijker niet actief meesturen»08-09-2016 | Bij verzending van Pensioen 1-2-3 hoeft de Pensioenvergelijker niet fysiek meegestuurd te worden. De wet is op verschillende manieren te interpreteren en daarom hebben de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars dit met het ministerie van SZW en ...

Voorbeeldteksten voor nettopensioen en ANW-hiaat

25 augustus 2016  |   Posted by :   |   Nieuws   |   Reacties uitgeschakeld voor Voorbeeldteksten voor nettopensioen en ANW-hiaat»25-08-2016 | Op deze website zijn nieuwe voorbeeldteksten voor Pensioen 1-2-3 gepubliceerd. Het betreft teksten voor laag 1 van nettopensioenregelingen en van Anw-hiaatverzekeringen. Laag 1 van deze losse (vrijwillige/risico-)producten moet vanaf uiterlijk 1 januari 2017 verstrekt worden aan nieuwe ...

Pensioenvergelijker: nadere toelichting bij stap 4

19 juli 2016  |   Posted by :   |   Nieuws   |   Reacties uitgeschakeld voor Pensioenvergelijker: nadere toelichting bij stap 4»19-07-2016 | Er blijkt bij verschillende uitvoerders onduidelijkheid te bestaan over hoe het blok over risico in stap 4 van de Pensioenvergelijker moet worden ingevuld. Het betreft de vragen ‘Staat de hoogte van de pensioenuitkeringen nu al vast?’ en ‘Is de ...

1 juli 2016: Pensioen 1-2-3 is wettelijk verplicht

1 juli 2016  |   Posted by :   |   Nieuws   |   Reacties uitgeschakeld voor 1 juli 2016: Pensioen 1-2-3 is wettelijk verplicht»01-07-2016 | Op 1 juli 2015 is de wet Pensioencommunicatie ingegaan. Een groot deel van de pensioenuitvoerders werkt al met Pensioen 1-2-3. Per vandaag is het wettelijk verplicht om Pensioen 1-2-3 beschikbaar te stellen aan actieve deelnemers. Laag 1 van ...

Extra implementatietijd Pensioen 1-2-3 losse (vrijwillige/risico-) regelingen

30 juni 2016  |   Posted by :   |   Nieuws   |   Reacties uitgeschakeld voor Extra implementatietijd Pensioen 1-2-3 losse (vrijwillige/risico-) regelingen»30-06-2016 | In de Pensioenwet en het Besluit Uitvoering Pensioenwet is een Pensioen 1-2-3-verplichting opgenomen voor basispensioenregelingen, maar ook voor losse (vrijwillige/risico-) regelingen. Deze bepalingen gaan per 1 juli 2016 in. Het format dat door de Pensioenfederatie en het Verbond van ...