Welkom!

Op deze website vindt u alle informatie over Pensioen 1-2-3. Het materiaal op deze website mag uitsluitend gebruikt worden voor communicatie over het tweedepijlerpensioen.

Leden van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars kunnen met vragen over deze website contact opnemen met hun koepelorganisatie.

Consumenten kunnen voor informatie over hun pensioen terecht bij hun pensioenuitvoerder. Of op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Learn more »

Over Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 biedt de deelnemer gelaagde informatie over zijn pensioenregeling. De deelnemer bepaalt zelf hoe gedetailleerd hij de informatie tot zich neemt: op hoofdlijnen (laag 1), met toelichting op de hoofdlijnen (laag 2) of gedetailleerd (laag 3). De gelaagde opzet van Pensioen 1-2-3 komt het best tot zijn recht in digitale vorm.

Pensioen 1-2-3 is bestemd voor nieuwe en bestaande deelnemers.

De wet Pensioencommunicatie is per 1 juli 2015 ingegaan. De toepassing van Pensioen 1-2-3 is met ingang van 1 juli 2016 verplicht voor deelnemers. Laag 1 vervangt de startbrief. De verplichting om Pensioen 1-2-3 ook voor gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden op de website beschikbaar te stellen gaat per 1 juli 2017 in.

Meer over Pensioen 1-2-3

Aan de slag met Pensioen 1-2-3

Gaat u een Pensioen 1-2-3 voor uw pensioenregeling(en) ontwikkelen?

Onder Spelregels en materiaal vindt u alles wat daarvoor nodig is. Denk daarbij aan voorbeeldteksten, het logo van Pensioen 1-2-3 en natuurlijk de iconen. Ook vindt u daar de stijlgids.

Er is een digitaal voorbeeld van de technische mogelijkheden van Pensioen 1-2-3 beschikbaar.

Onder Vraag en antwoord vindt u meer nuttige informatie.

Nieuws